doelgroep met speciale behoeften

Deze titel vergt wat uitleg. Het is zo breed geformuleerd omdat het ook zo breed bedoeld is.  Het gaat altijd om maatwerk in deze. Maar in de basis gaat het om mensen die om allerlei redenen moeite hebben met functioneren naar "de maatschappelijke maatstaven". Theater opent de deuren naar de ziel. We zijn allemaal mensen. We zijn allemaal mooi zoals we zijn. Het gaat hier om acceptatie,  rust, gehoord en gezien worden. Dit alles met een theatrale knipoog, een lach en een traan.
Hieronder staan enkele voorbeelden en mogelijkheden ter inspiratie.

cursus living statue voor 'drukke' kinderen.

Zonder dat kinderen het door hebben, leren zij in deze workshop naast veel creatieve technieken ook keuzes te maken die bij hen passen, zich te focussen, stilte in zichzelf te vinden, energie regulering, hun concentratie verhogen. Ze voelen hoe het is om letterlijk op een voetstuk te staan terwijl ze stil zijn.
Maximaal 8 deelnemers. 

I am superman: cursus weerbaarheid

Door speciale theateroefeningen wordt de deelnemers geleerd hoe ze bij zichzelf kunnen blijven. Hoe ze in situaties kunnen reageren door in hun kracht te staan en zo het gevaar / de agressor / de keuze etc. kunnen afweren of uitstellen. 
We spiegelen, geven feedback en spelen situaties na. 

Ik ben hier! deel 1: zien & gezien worden 

Heb jij het idee dat je voor spek en bonen mee doet? Dat er altijd mensen mooier, beter en leuker zijn?  Dan is deze cursus iets voor jou. Eerst kijken we waardoor dat gevoel is ontstaan. Vervolgens naar actie & reactie patronen. Daarna gaan we aan de slag met presentatie: uiterlijk, houding, stemgebruik, energie. Dit allemaal door humoristische theateroefeningen.

Ik ben hier! deel 2: luisteren & gehoord worden 

Een belangrijke business coach (Steven Covey, de 7 eigenschappen van effectief leiderschap) zei eens 'je moet eerst luisteren, voor dat je gehoord kunt worden'. In deze cursus leer je om vat te krijgen op een gesprek. Zodat je niet alleen toehoorder bent, maar ook gehoord wordt. Of zelfs het gesprek kunt sturen. We leren je gespreksvaardigheden door middel van het naspelen van gesprekken.