doelgroep met speciale behoeften

Deze titel vergt wat uitleg. Het is zo breed geformuleerd omdat het ook zo breed bedoeld is.  Het gaat altijd om maatwerk in deze. Maar in de basis gaat het om mensen die om allerlei redenen moeite hebben met functioneren naar "de maatschappelijke maatstaven". Theater opent de deuren naar de ziel. We zijn allemaal mensen. We zijn allemaal mooi zoals we zijn. Het gaat hier om acceptatie, rust, gehoord en gezien worden. Dit alles met een theatrale knipoog, een lach en een traan.
Hieronder staan enkele voorbeelden en mogelijkheden ter inspiratie.


cursus living statue voor 'drukke' kinderen.

Zonder dat kinderen het door hebben, leren zij in deze workshop naast veel creatieve technieken ook keuzes te maken die bij hen passen, zich focussen, stilte in zichzelf te vinden, energieregulering, hun concentratie verhogen. Ze voelen hoe het is om letterlijk op een voetstuk te staan terwijl ze stil zijn.
Maximaal 8 deelnemers. 

I am superman: cursus weerbaarheid

Door speciale theateroefeningen wordt de deelnemers geleerd hoe ze bij zichzelf kunnen blijven. Hoe ze in situaties kunnen reageren door in hun kracht te staan en zo het gevaar / de agressor / de keuze etc. kunnen afweren of uitstellen. 
We spiegelen, geven feedback en spelen situaties na. 

Ik ben hier! deel 1: zien & gezien worden 

De onzichtbare mens. Deze cursus richt zich op mensen die het gevoel hebben voor spek en bonen mee  te doen. Wiens eerste reactie is om een stap terug te doen, omdat ze het gevoel hebben dat andere mensen mooier, beter of leuker zijn. Of dat ze 'niet goed genoeg' zijn. Eerst kijken we waardoor dat gevoel is ontstaan. Vervolgens naar actie- en reactiepatronen. Daarna gaan we aan de slag met presentatie: uiterlijk, houding, stemgebruik, energie. Dit allemaal door humoristische theateroefeningen.

Ik ben hier! deel 2: luisteren & gehoord worden 

Een belangrijke business coach (Steven Covey, de 7 eigenschappen van effectief leiderschap) zei eens 'je moet eerst luisteren, voor dat je gehoord kunt worden'. In deze cursus leren deelnemers om vat te krijgen op een gesprek. Zodat ze niet alleen toehoorder zijn, maar ook gehoord worden. Of zelfs het gesprek kunnen sturen. We leren gespreksvaardigheden aan door middel van het naspelen van gesprekken.